Credits

BE – Watersportnieuws.eu stelt een selectie voor van meerdere relevante, valabele en betrouwbare bronnen van nautische informatie in de België en buurlanden. De respectievelijke bronnen/sites worden weergegeven in de oorspronkelijke taal en blijven verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie.

Watersportnieuws.eu streeft naar volledigheid, maar kan geen waarborgen geven op dat vlak. Het informatie aanbod is permanent in ontwikkeling en wordt, indien beschikbaar, aangevuld met nieuwe bronnen.

Contact: georges.janssens@servimed.be

UK – Watersportnieuws.eu proposes a selection of several relevant, valid and reliable sources of nautical information in the Belgium and neighboring countries. The respective sources / sites are displayed in the original language and remain responsible for the correctness of the information.

Watersportnieuws.eu strives for completeness, but can not give any guarantees in that area. The information offer is constantly evolving and, if available, is supplemented with new sources.

Contact: georges.janssens@servimed.be

FR – Watersportnieuws.eu propose une sélection de plusieurs sources d’informations nautiques pertinentes, valables et fiables en Belgique et dans les pays voisins. Les sources / sites respectifs sont affichés dans la langue d’origine et restent responsables de l’exactitude des informations.

Watersportnieuws.eu s’efforce d’être complet, mais ne peut donner aucune garantie dans ce domaine. L’offre d’information est en constante évolution et, si disponible, est complétée par de nouvelles sources.

Contact: georges.janssens@servimed.be

DE – Watersportnieuws.eu schlägt eine Auswahl von mehreren relevanten, gültigen und zuverlässigen nautischen Informationsquellen in Belgien und den Nachbarländern vor. Die jeweiligen Quellen / Sites werden in der Originalsprache angezeigt und bleiben für die Richtigkeit der Informationen verantwortlich.

Watersportnieuws.eu bemüht sich um Vollständigkeit, kann jedoch in diesem Bereich keine Garantien geben. Das Informationsangebot entwickelt sich ständig weiter und wird, sofern verfügbar, um neue Quellen ergänzt.

Contact: georges.janssens@servimed.be

NL – Watersportnieuws.eu stelt een selectie voor van meerdere relevante, valabele en betrouwbare bronnen van nautische informatie in de België en buurlanden. De respectievelijke bronnen/sites worden weergegeven in de oorspronkelijke taal en blijven verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie.

Watersportnieuws.eu streeft naar volledigheid, maar kan geen waarborgen geven op dat vlak. Het informatie aanbod is permanent in ontwikkeling en wordt, indien beschikbaar, aangevuld met nieuwe bronnen.

Contact: georges.janssens@servimed.be